Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Dyrektora w 2020 r.

PDFUchwała Nr 895 2020 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr 366 19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu.pdf
PDFZarządzenie Nr 1 2020 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego przy placówce opiekuńczo- wychowawczej w Turawie.pdf
PDFZarządzenie Nr 2 2020 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Przylesie 8 m. 16 w Opolu.pdf
PDFZarządzenie Nr 2a 2020 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie wprowadzenia Rocznego planu kontroli wewnętrznych przeprowadzanych w PCPR w Opolu.pdf
PDFZarządzenie Nr 3 2020 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie powołania Społecznej Komisji do spraw opiniowania wniosków realizowanych ze środków PFRON.pdf
PDFZarządzenie Nr 3a 2020 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1 2013 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 25.02.2013r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych.pdf
PDFZarządzenie Nr 4 2020 Dyrektora PCPR z dnia 10 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.pdf
PDFZarządzenie Nr 5 2020 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyjmowania interesantów i stosowania zasad dotyczących zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.pdf
PDFZarządzenie Nr 6 2020 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przyjmowania interesantów oraz stosowania zasad dotyczących zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2w PCPR.pdf
PDFZarządzenie Nr 7 2020 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia kryteriów przyznawania dofinansowania ze środków PFRON na rok 2020 w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie opolskim.pdf
PDFZarządzenie Nr 8 2020 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13 2018 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 10 wrzesnia 2018r. w sprawie Wprowadzenia do stosowaia Regulaminu Pracy.pdf
PDFZarządzenie Nr 8A 2020 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- starszy referent w PCPR w Opolu.pdf
PDFZarządzenie Nr 9 2020 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjmowania interesantów oraz stosowania zasad dotyczących zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2w PCPR.pdf
PDFZarządzenie Nr 10 2020 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków PCPR w Opolu na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie Nr 11 2020 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie procedury umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych powrotu dzieci do placówek oraz towarzyszącym temu zasadom bezp.pdf
PDFZarządzenie Nr 12 2020 Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie procedury umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych oraz towarzyszącym temu zasadom bezpieczeństwa.pdf
PDFZarządzenie Nr 13 2020 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przyjmowania interesantów oraz stosowania zasad dotyczących zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2w PCPR.pdf
PDFZarządzenie nr 14 2020 Dyrektora PCPR z dnia 17 czerwca 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i zasad funkcjonowania mieszkania chronionego PCPR w Opolu.pdf
PDFZarządzenie nr 13/20 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad obsługi interesantów oraz stosowania zasad dotyczących zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu