Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karty usług

 

DOCXKARTA USŁUGI - Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.docx (22,77KB)
PDFKlauzula Informacyjna.pdf (195,61KB)
DOCXWniosek RS PO - 2023.docx (28,05KB)


PDFKARTA USŁUGI - Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.pdf (206,38KB)
PDFKARTA USŁUGI - Wolontariat.pdf (196,50KB)
PDFWnioski dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.pdf (184,33KB)
PDFWnioski dla wolontariuszy.pdf (111,87KB)


PDFKarta usługi - Rodziny zastępcze.pdf (981,73KB)
PDFWnioski dla rodziny zastępczej.pdf (365,05KB)


DOCXWniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.docx (42,11KB)
DOCXWzór wniosku (zaświadczenie).docx (18,22KB)


DOCXDofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.docx (21,97KB)
DOCXDofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.docx (20,65KB)
DOCXDofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.docx (21,31KB)
DOCXDofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.docx (22,01KB)
DOCXDofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.docx (20,83KB)