Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Karty usług

PDFKARTA USŁUGI - Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.pdf
PDFKARTA USŁUGI - Wolontariat.pdf
PDFWnioski dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.pdf
PDFWnioski dla wolontariuszy.pdf


PDFKarta usługi - Rodziny zastępcze.pdf
PDFWnioski dla rodziny zastępczej.pdf


DOCXWniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.docx
DOCXWzór wniosku (zaświadczenie).docx


DOCXDofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.docx
DOCXDofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.docx
DOCXDofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.docx
DOCXDofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.docx
DOCXDofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.docx


 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-12-2019
  przez: Dariusz Lisowski
 • opublikowano:
  17-12-2019 22:37
  przez: Dariusz Lisowski
 • zmodyfikowano:
  06-02-2020 15:18
  przez: Dariusz Lisowski
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  odwiedzin: 226
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 27
NIP: 754-25-81-178 REGON: 531422603

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 20 504
fax: 77 44 10 505
e-mail: pcpropole@pcpropole.pl