Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Forma prawna

Forma prawna

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu jest  budżetową jednostką organizacyjną  Powiatu Opolskiego, powołaną uchwałą Nr V/22/99 Rady Powiatu Opolskiego  z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.

Działa jako jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych realizując zadania wynikające z ustaw oraz zadania powierzone do realizacji.

 Powiatowe Centrum realizuje zadania Powiatu Opolskiego z zakresu:

 1. pomocy społecznej,
 2. pieczy zastępczej,
 3. przeciwdziałania przemocy,
 4. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 5. wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. wsparcia kobiet w ciąży i rodzin,
 7. realizacji świadczenia „Dobry start",
 8. realizacji zadania „Pomoc dla repatriantów".

 

Przy realizacji zadań Powiatowe Centrum współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 

Działalnością Powiatowego Centrum kieruje Dyrektor.

Dyrektor:

 • odpowiada za realizację zadań statutowych oraz realizację planu finansowego Powiatowego Centrum,
 • reprezentuje Powiatowe Centrum na zewnątrz,
 • podejmuje decyzje w zakresie działania Powiatowego Centrum w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
 • jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
Metryczka
 • wytworzono:
  20-09-2019
  przez: Dariusz Lisowski
 • opublikowano:
  20-09-2019 09:15
  przez: Dariusz Lisowski
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  odwiedzin: 64
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 27
NIP: 754-25-81-178 REGON: 531422603

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 20 504
fax: 77 44 10 505
e-mail: pcpropole@pcpropole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×