Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Dyrektora w 2019 r.

DOCXZarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 07.01.2019 r. w sprawie ustalenia Procedury Pracy Wolontariusza PCPR w Opolu (44,68KB)

DOCXZarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Rocznego planu kontroli wewnętrznych przeprowadzanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w 2019 r.docx (14,61KB)

DOCXZarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu pt. "Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (61,92KB)

DOCXZarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia kryteriów przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie opolskim.docx (14,67KB)

DOCXZarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji do spraw opiniowania wniosków realizowanych ze środków PFRON.docx (17,99KB)

DOCXZarządzenie Nr 7/19 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora PCPR z dnia 25.02.2013 w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych.docx (15,88KB)

DOCXZarządzenie Nr 8/19 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora PCPR z dnia 25.02.2013 w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych.docx (14,50KB)

DOCXZarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019r. odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym przy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Turawie.docx (14,71KB)