Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Dyrektora w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Procedury Pracy Wolonariusza PCPR w Opolu
PDFZarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Rocznego planu kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w PCPR w Opolu w 2019 r.
PDFZarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do projektu realizowanego przez PCPR w Opolu pt. Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFZarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia kryteriów przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie opolskim
PDFZarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji do spraw opiniowania wniosków realizowanych ze środków PFRON
PDFZarządzenie Nr 7/2019 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora PCPR z dnia 25.02.2013 w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych
PDFZarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora PCPR z dnia 25.02.2013 w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych
PDFZarządzenie Nr 10/2019 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym przy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Turawie
PDFZarządzenie Nr 11/2019 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Opolu przy ul. Przylesie 8/16
PDFZarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w PCPR w Opolu
PDFZarządzenie Nr 13/2019 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktycznego pn. BEZPIECZNY POWIAT OPOLSKI
PDFZarządzenie Nr 15/2019 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora PCPR z dnia 25.02.2013 w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych
PDFZarządzenie Nr 21/2019 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Redagowania Biuletynu Informacji Publicznej PCPR w Opolu oraz określenia jego zadań i trybu pracy
PDFZarządzenie Nr 22/2019 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PCPR w Opolu Procedury Bezpieczeństwa Informacji Biuletynu Informacji Publicznej

Metryczka
 • wytworzono:
  19-09-2019
  przez: Dariusz Lisowski
 • opublikowano:
  19-09-2019 13:36
  przez: Dariusz Lisowski
 • zmodyfikowano:
  21-09-2019 22:51
  przez: Dariusz Lisowski
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  odwiedzin: 440
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 27
NIP: 754-25-81-178 REGON: 531422603

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 20 504
fax: 77 44 10 505
e-mail: pcpropole@pcpropole.pl