Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Dyrektora w 2018 r.

DOCXZarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające w sobotę 06.01.2018 r. Święto trzech Króli.docx (15,57KB)
DOCXZarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.docx (16,44KB)
DOCXZarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu pt. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 — 2020, oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.docx (26,59KB)
DOCXZarządzenie nr 10/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zabezpieczenia pomieszczeń oraz postępowania z kluczami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu”.docx (14,94KB)
DOCXZarządzenie 13/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Pracy Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.docx (14,85KB)
DOCXZarządzenie Nr 15/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie rozliczenia czasu pracy w okresie rozliczeniowym 1 października 2017 r. - 30 września 2018 r. i ustalenia rozkładu czasu pracy w m-cu wrzesień 2018 r. dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.docx (16,43KB)
DOCXZARZĄDZENIE NR 16/2018 z dnia 26 września 2018 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w sprawie czasu pracy obowiązującego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w okresie rozliczeniowym: 1 października 2018 r. - 30 września 20I9 r.docx (16,02KB)
DOCXZarządzenie Nr 17/2018 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.docx (23,15KB)
DOCXZarządzenie Nr 18/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia procedury kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej spokrewnionej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.docx (17,38KB)
DOCXZARZĄDZENIE NR 22/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w sprawie zmiany ustalonego czasu pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.docx (16,29KB)
DOCXZarządzenie Nr 23/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nic przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 Euro w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.docx (14,54KB)
DOCXZarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Kontroli Wewnętrznych przeprowadzanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.docx (14,81KB)