Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

Informacja o uprawnieniach wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2017 poz. 1824) zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osobom uprawnionym):

 1. Kontakt z PCPR za pośrednictwem następujących środków wspierających komunikowanie się:
  • poczty elektronicznej: pcpropole@pcpropole.pl
  • faksu pod nr: 77 44 10 505
 2. Skorzystanie w kontaktach z PCPR z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy z urzędem.
 3. Możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika i dostęp do wybranego tłumacza PJM, SJM lub SKOGN.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych na urzędowym formularzu:

 • elektronicznie na adres:
 • faksem na numer: 77 44 10 505,
 • osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27,
 • za pośrednictwem poczty.

Świadczenie usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).

Metryczka
 • wytworzono:
  18-09-2019
  przez: Dariusz Lisowski
 • opublikowano:
  18-09-2019 22:13
  przez: Dariusz Lisowski
 • zmodyfikowano:
  18-09-2019 22:21
  przez: Dariusz Lisowski
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  odwiedzin: 439
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 27
NIP: 754-25-81-178 REGON: 531422603

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 20 504
fax: 77 44 10 505
e-mail: pcpropole@pcpropole.pl