Przejdź do treści strony WCAG

Sposób załatwiania spraw

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu sprawy załatwiane są zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.