Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje i archiwa

REJESTRY i EWIDENCJE

PROWADZONE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

W OPOLU

 1. Rejestr skarg i wniosków,
 2. Rejestr zarządzeń Dyrektora PCPR,
 3. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień,
 4. Książka kontroli,
 5. Ewidencja wyjazdów służbowych,
 6. Ewidencja wyjść prywatnych i służbowych,
 7. Ewidencja pieczęci służbowych,
 8. Ewidencja legitymacji służbowych,
 9. Rejestr rachunków,
 10.  dane rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci,
 11. dane usamodzielniających się wychowanków,
 12. dane rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 13. Rejestr danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 14. Ewidencja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 15. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 16. Rejestr kategorii przetwarzania danych osobowych,
 17. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 18. Rejestr wypadków przy pracy.

W ramach realizowanego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” realizowanego w ramach projektu regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego 2014-2020 prowadzone są następujące rejestry, ewidencje:

 1. Rejestr umów zawartych z Wykonawcami przez PCPR w Opolu w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”,
 2. Rejestr wykonawców upoważnionych przez PCPR w Opolu do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”,
 3. Rejestr osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014 W ramach projektu ,,Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja’’
 4. Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zbiorze RPO WO 2014-2020 oraz w zbiorze UMWO –DPO -SYZYF w ramach projektu  ,,Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja’’  

 

ARCHIWUM POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W OPOLU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu prowadzi archiwum na terenie jednostki.

Zgodnie z art. 35 i 36 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na korzystanie z zasobu archiwum przez osoby trzecie, konieczne jest zezwolenie kierownika jednostki organizacyjnej.