Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualności i ogłoszenia

2.03.2022 r.

DOCXZarządzenie Nr OR.120.13.2022 Starosty Opolskiego z dnia 14.02.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy pieniężnej dotyczącej dzieci z terenu powiatu (39,44KB)
DOCXZałącznik nr 1 (dofinansowanie do wypoczynku).docx (21,54KB)
DOCXZałącznik nr 2 (jednorazowa pomoc pieniężna).docx (21,72KB)
DOCXZałącznik nr 3 (zdarzenie losowe).docx (21,49KB)
DOCXZałącznik nr 4 (zdarzenie losowe-okresowa).docx (21,63KB)
DOCXZałącznik nr 5 (lokal).docx (24,57KB)
DOCXZałącznik nr 6 (lokal-rodzinny dom dziecka).docx (24,62KB)
DOCXZałącznik nr 7 (remont-zawodowa).docx (21,79KB)
DOCXZałącznik nr 8 (remont-rodzinny dom dziecka).docx (21,84KB)

 


1.03.2022 r.

WSPARCIE DLA UKRAINY

W związku z działaniami militarnymi, które trwają na terytorium Ukrainy, Dział Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej pragnie zapewnić wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla wszystkich osób dotkniętych obecną sytuacją oraz udzielić poradnictwa dotyczącego sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Nasza oferta jest w szczególności kierowana do obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Opolskiego.

W celu usprawnienia komunikacji polsko-ukraińskiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje wolontariuszy posługujących się językiem ukraińskim do towarzyszenia podczas spotkań z osobami, które nie porozumiewają się językiem polskim, a potrzebujących pilnego wsparcia.

Ponadto tut. Centrum, poszukuje chętnych studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych z językiem Ukraińskim, którzy są gotowi udzielić wsparcia osobom potrzebującym.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 77 44 20 531 lub  500 773 948

help.jpeg


14.02.2022 r.

DOCXNabór ofert na świadczenie usług psychiatry.docx (16,03KB)


14.02.2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu uprzejmie przypomina, że od 01.01.2022 r. wnioski na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące:

udziału w turnusach rehabilitacyjnych,  zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, usługi tłumacza języka migowego oraz likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,  można składać elektronicznie za pośrednictwem systemu SOW.

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

  • uzyskanie informacji,
  • wypełnienie wniosku,
  • podpisanie i złożenie wniosku,
  • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
  • zapoznanie się ze wzorem umowy,
  • rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej.

Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.


23.12.2021 r.

DOCXUchwała Nr 1862/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. ”Zapewnienie w latach 2022-2023 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (16,36KB)
DOCXUchwała nr 1865/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2022 – 2023 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (17,91KB)


23.11.2021 r.

DOCXUchwała nr 1825/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej pn. Prowadzenie w latach 2022 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (17,92KB)
DOCXUchwała nr 1826/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej pn. Zapewnienie w latach 2022 – 2023 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. (19,48KB)


9.11.2021 r.

Uchwała nr 1799/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Zapewnienie w latach 2022 – 2023 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, przyjętych i skierowanych  do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

DOCXUchwała nr 1799-21.docx (20,68KB)
DOCXZałącznik do uchwały nr 1799-21.docx (42,05KB)


9.11.2021 r.

Uchwała nr 1800/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Zapewnienie w latach 2022 – 2023 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

DOCXUchwała nr 1800-21.docx (27,76KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Karta formalnej oceny oferty.docx (23,94KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Karta merytorycznej oceny oferty.docx (25,25KB)


11.10.2021 r.

Uchwała nr 1756/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w latach 2022 – 2023 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

DOCXUchwała ZPO - Nabór członków Komisji konkursowej.docx (25,10KB)


Uchwała nr 1757/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2022 – 2023 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

DOCXUchwała ZPO - Ogłoszenie konkursu.docx (16,26KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Ogłoszenie.docx (39,24KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Karta formalnej oceny oferty.docx (23,51KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Karta merytorycznej oceny oferty.docx (24,89KB)


24.03.2021 r.

Informacja dotycząca Narodowego Spisu Powszechnego

Od 1 kwietnia 2021 roku rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który będzie przeprowadzony na terenie całego kraju i obejmuje wszystkich mieszkańców.

Spis powszechny dostarczy pełnych, aktualnych i najbardziej szczegółowych danych o społeczeństwie zamieszkującym w Polsce, z uwzględnieniem profilu demograficznego, struktury społecznej, aktywności ekonomicznej oraz warunków życia. Jest jedynym źródłem danych umożliwiającym aktualizację wiedzy na temat sytuacji w Polsce osób ze szczególnymi potrzebami tj. osób, które ze względu na swoje cechy albo okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania w celu przezwyciężenia barier uniemożliwiających lub utrudniających im udział w różnych sferach życia na równi z innymi osobami.

Aktualne informacje nt. spisu znajdują się na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ oraz w mediach społecznościowych statystyki publicznej https://www.facebook.com/USOpole/.

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Od 15 marca 2021 roku została uruchomiona infolinia spisowa: 22 279 99 99

 

29.01.2021 r.
Uchwała nr 1394/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2021 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
DOCXUchwała nr 1394/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r (17,53KB)
 

15.12.2020 r.

Uchwała nr 1282/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DOCXUchwała ZPO - Nabór członków.docx (25,49KB)
DOCXUchwała ZPO - Ogłoszenie konkursu - Domy dla matek.docx (17,70KB)
DOCXZałącznik do uchwały - Ogłoszenie - Dom dla matek.docx (38,36KB)
DOCXZałącznik nr 1 do ogłoszenia - Wzór oferty.docx (53,62KB)
DOCXZałącznik nr 2 do ogłoszenia - Karta formalnej oceny oferty.docx (23,43KB)
DOCXZałącznik nr 3 do ogłoszenia - Karta merytorycznej oceny oferty.docx (24,99KB)
DOCXZałącznik nr 4 do ogłoszenia - Wzór umowy.docx (76,20KB)
 

2.09.2020 r.

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.jpeg

Powiat Opolski realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Wysokość dofinansowania 706 205 zł, w tym: 595 189,57 zł - 84,28 % ze środków europejskich, 111 015,43 zł – 15,72 % ze środków krajowych

Okres realizacji od 31 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

Głównym celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dom Dziecka w Turawie, Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim, Dom Dziecka w Chmielowicach) w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:
1) zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich, oraz sprzętu multimedialnego) oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością – 157 laptopów z torbą i myszką, 157 zestawów słuchawek nausznych z mikrofonem, 4 urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt audiowizualny w tym: 4 projektory, 3 telewizory oraz 9 licencji oprogramowania,
2) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych) – 4000 maseczek, 403 litry płynu do dezynfekcji, 20 150 par rękawiczek
3) zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej w tym 6 tapczanów, 6 szaf, 6 biurek, 6 krzeseł, 3 lustra, wieszaki, komody, ręczniki, sztućce, zestawy kołdra z poduszką, roletki, czajniki, termometry.

 

3.07.2020 r.

PDFZarządzenie nr 13/20 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad obsługi interesantów oraz stosowania zasad dotyczących zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu (610,39KB)
 

1.07.2020 r.

PDFUchwała nr 1039/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2020 realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (94,75KB)

19.06.2020 r.

DOCXUchwała nr 1025/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (14,32KB)

29.05.2020 r.

DOCXUchwała nr 968-20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (14,16KB)
DOCXZałącznik do uchwały (ogłoszenie) (17,48KB)

26.05.2020 r.

DOCXUchwała nr 967/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (15,70KB)
DOCXUchwała nr 958/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od zawarcia umowy o powierzenie w latach 2020 - 2021 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w związku z wycofaniem oferty przez organizację pozarządową (15,39KB)
DOCXZałączniki do uchwały - ogłoszenie otwartego konkursu ofert (40,22KB)
DOCXOferta realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1 do ogłoszenia.docx (54,38KB)
DOCXZał. 2 karta formalnej oceny oferty 20.05.2020.docx (23,27KB)
DOCXZał. 3 karta merytorycznej oceny oferty 20.05.2020.docx (25,02KB)
DOCXUmowa - zał. 4 Dom dla matek 21.05.2020.docx (76,63KB)

17.03.2020 r.

Zgodnie z procedurą udzielania pomocy osobom wymagającym wsparcia, którym wydano decyzję nakazującą poddaniu się obowiązkowej kwarantannie, w związku z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu świadczyć będzie pomoc w postaci specjalistycznego poradnictwa w formie rozmowy telefonicznej. Pomoc i wsparcie w celu przywrócenia równowagi psychicznej udzielane będą przez pracownika tut. Centrum psychologa Panią Aleksandrę Stelmaszak, osobom objętym kwarantanną domową, w szczególności osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz innym wymagającym takiego wsparcia.

Wsparcie psychologiczne można uzyskać pod numerem telefonu
509 377 842

 

13.03.2020 r.
 

W związku z pandemią KORONAWIRUSA POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Opolu wprowadza ograniczenia przyjmowania i obsługi petentów od dnia 13.03.2020 r. do odwołania!
 

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY CELEM USTALENIA SPOSOBU ZAŁATWIENIA DANEJ SPRAWY:

Sekretariat: 77 44 20 504

Osoby niepełnosprawne: 77 44 20 509, 77 44 20 510

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej: 77 44 20 531, 77 44 20 544, 77 44 10 454

Wnioski i inną korespondencję wraz z podaniem numeru telefonu do kontaktu proszę przesyłać  drogą elektroniczną na adres e-mail pcpropole@pcpropole.pl,  pcpropole@wp.pl  lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przypominamy, że wniosek o dofinansowanie udziału  w turnusach rehabilitacyjnych, wniosek na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz wszystkie wnioski w ramach Aktywny Samorząd można złożyć bez wychodzenia z domu za pośrednictwem Platformy SOW – System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl/logowanie.
 

Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do ogólnie przyjętych zasad SANEPID- u!
 14.05.2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w związku z realizacją projektu „Bliżej Rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, utworzyło Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny, które ma charakter wielospecjalistyczny. Powstało z myślą  o pomocy  nie tylko rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami, będących w kryzysie lub zmagających się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, ale także tym, którzy chcą się wzmacniać w pokonywaniu przeciwności, chcą żyć pełniej, chcą się rozwijać. Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców Powiatu Opolskiego ziemskiego.

            Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny funkcjonuje od 1 kwietnia 2019 r. i świadczy nieodpłatną pomoc:

         socjalną;

         psychiatryczną;

         psychologiczną

         terapeutyczną z zakresu terapii uzależnień.

            Powiatowe Centrum Wsparcia Rodzinny utworzone zostało w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 (pokój 107), jest czynne od poniedziałku do piątku. W celu skorzystania ze wsparcia konieczny jest kontakt telefoniczny: 77 44 10 567.