Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III".

Informujemy, iż w 2017 roku będzie realizowany  „Program wyrównywania różnic między regionami III" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2017 roku realizowane będą następujące obszary:

Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Obszar D - likwidacja barier transportowych.

Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji     zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu Powiatu Opolskiego nie może przekraczać:

- 25% kosztów jego realizacji w obszarze B

- 45% kosztów jego realizacji w obszarze C

- 55% kosztów jego realizacji w obszarze D (w przypadku projektów dot. placówek służących        rehabilitacji osób niepełnosprawnych)

- 65% kosztów jego realizacji w obszarze D (w przypadku projektów dot. wtz)

- 15% kosztów jego realizacji w obszarze E

- 25% kosztów jego realizacji w obszarze G

 

 Projektodawcy ubiegający się o dofinansowanie nie mogą posiadać:

1) wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;

2) zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;

3) zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

4) zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.

         Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w terminie   do dnia 20.02.2017 r.  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu    ul. Książąt Opolskich 27.

                 Szczegółowe informacje dotyczące „Programu wyrównywania różnic między regionami III"        (w tym: program, założenia programu, procedury realizacji) dostępne są  na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w zakładce Programy i zadania PFRON.

Załączniki:DOCWniosek Zal_nr_5_do_procedur.doc

 • Opublikował: Iwona Czercowa - Hamerska, data publikacji: 23-03-2016 07:38
 • Modyfikował: Iwona Czercowa - Hamerska, data modyfikacji: 23-01-2017 13:04
 • Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Bartosz Mays
 • Ilość wyświetleń: 260
 • Link do strony: http://pcpropole.biuletyn.info.pl/35/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii.html
 • Opublikował: Iwona Czercowa - Hamerska, data publikacji: 23-03-2016 07:38
 • Modyfikował: Iwona Czercowa - Hamerska, data modyfikacji: 23-01-2017 13:04
 • Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Bartosz Mays
 • Ilość wyświetleń: 260
 • Link do strony: http://pcpropole.biuletyn.info.pl/35/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii.html
 • Data publikacji: 23-03-2016 07:38
 • Data modyfikacji: 23-01-2017 13:04
 • Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Bartosz Mays
 • Ilość wyświetleń: 260
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  23-01-2017, godz. 13:04:41
  Modyfikacja strony przez: Iwona Czercowa - Hamerska
 •  
  23-01-2017, godz. 13:04:22
  Modyfikacja strony przez: Iwona Czercowa - Hamerska
 •  
  23-01-2017, godz. 13:04:03
  Modyfikacja strony przez: Iwona Czercowa - Hamerska
 •  
  23-01-2017, godz. 13:03:41
  Modyfikacja strony przez: Iwona Czercowa - Hamerska
 •  
  23-01-2017, godz. 13:03:15
  Modyfikacja strony przez: Iwona Czercowa - Hamerska
 •  
  23-01-2017, godz. 13:01:25
  Modyfikacja strony przez: Iwona Czercowa - Hamerska
 •  
  23-03-2016, godz. 07:44:05
  Modyfikacja strony przez: Iwona Czercowa - Hamerska
 •  
  23-03-2016, godz. 07:38:58
  Modyfikacja strony przez: Iwona Czercowa - Hamerska
Dane adresowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
45-005 Opole
Książąt Opolskich 27

 

tel.: 77 44 20 504
fax: 77 44 10 505
e-mail: pcpropole@wp.pl