Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Rodziny Zastępcze

Chcesz pomóc dziecku zostań rodziną zastępczą!!!

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek  alimentacyjny  -  w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało  potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do pełnienia  funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej  opieki  zdrowotnej;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
    a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
    b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
    c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

PDFProcedura kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastepczej.pdf
PDFUchwała Rady Powiatu ws. przystąpienia Powiatu Opolskiego do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII - Integracja społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
 

 

 

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27

Tel. 77/ 44 20 504, 77/ 44 20 517

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-09-2012
  przez: Iwona Czercowa - Hamerska
 • opublikowano:
  21-09-2012 13:43
  przez: Iwona Czercowa - Hamerska
 • zmodyfikowano:
  21-09-2019 22:39
  przez: Dariusz Lisowski
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  odwiedzin: 5662
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 27
NIP: 754-25-81-178 REGON: 531422603

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 20 504
fax: 77 44 10 505
e-mail: pcpropole@pcpropole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×