Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Rodziny Zastępcze

Chcesz pomóc dziecku zostań rodziną zastępczą!!!

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek  alimentacyjny  -  w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało  potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do pełnienia  funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej  opieki  zdrowotnej;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
    a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
    b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
    c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

 

 

 

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27

Tel. 77/ 44 20 504, 77/ 44 20 517

 

 

 • Opublikował: Iwona Czercowa - Hamerska, data publikacji: 21-09-2012 13:43
 • Modyfikował: Aleksandra Leszczyńska, data modyfikacji: 07-04-2016 11:15
 • Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Iwona Czercowa - Hamerska
 • Data wytworzenia: 21-09-2012
 • Ilość wyświetleń: 4758
 • Link do strony: http://pcpropole.biuletyn.info.pl/24/21/rodziny-zastepcze.html
 • Opublikował: Iwona Czercowa - Hamerska, data publikacji: 21-09-2012 13:43
 • Modyfikował: Aleksandra Leszczyńska, data modyfikacji: 07-04-2016 11:15
 • Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Iwona Czercowa - Hamerska
 • Data wytworzenia: 21-09-2012
 • Ilość wyświetleń: 4758
 • Link do strony: http://pcpropole.biuletyn.info.pl/24/21/rodziny-zastepcze.html
 • Data publikacji: 21-09-2012 13:43
 • Data modyfikacji: 07-04-2016 11:15
 • Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Iwona Czercowa - Hamerska
 • Data wytworzenia: 21-09-2012
 • Ilość wyświetleń: 4758
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  07-04-2016, godz. 11:15:01
  Modyfikacja strony przez: Aleksandra Leszczyńska
 •  
  27-01-2014, godz. 09:26:38
  Modyfikacja strony przez: Iwona Czercowa - Hamerska
 •  
  21-09-2012, godz. 14:09:52
  Modyfikacja strony przez: Iwona Czercowa - Hamerska
 •  
  21-09-2012, godz. 14:05:54
  Modyfikacja strony przez: Iwona Czercowa - Hamerska
 •  
  21-09-2012, godz. 14:04:05
  Modyfikacja strony przez: Iwona Czercowa - Hamerska
 •  
  21-09-2012, godz. 13:43:55
  Modyfikacja strony przez: Iwona Czercowa - Hamerska
Dane adresowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
45-005 Opole
Książąt Opolskich 27

 

tel.: 77 44 20 504
fax: 77 44 10 505
e-mail: pcpropole@wp.pl